รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Oral Sciences Reports
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Anak Iamaroon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Oral Sci Rep
ISSN :
E-ISSN : 3027-6411
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Dentistry Chiang Mai University Suthep Road, Suthep sub-district, Mueang, Chiang Mai, 50200
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmdj.dent@cmu.ac.th
Website : http://www.dent.cmu.ac.th/cmdj/frontend/web/?r=site/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2773-921X, eISSN: 2822-0544
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.3 (2023)
  • An online-only Journal