รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences Review Lampang Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.จิตรลดา มูลมา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-2757
E-ISSN : 2985-2765
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : Jitlada.moon@gmail.com
Website : http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/husocreview
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2350-9392
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.3 (2023)