รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : NU Journal of Nursing and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Worawan Tipwareerom (ผศ. ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6020
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Nursing, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nursejournal@nu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2697-5912
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)