รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Interdisciplinary and Sustainability Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Thanaporn Sriyakul (รศ. ดร.ธนพร ศรียากูล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AISR
ISSN :
E-ISSN : 3027-6535
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, 10210
เจ้าของ : สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ / Association of Legal and Political Studies
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dogsayboxbox@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSAKUIJIR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-3632
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.2 (2023)
  • An online-only Journal