รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Health, Science and Technology Reports
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sutisa Thanoi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AHSTR
ISSN :
E-ISSN : 3027-7167
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research and International Affairs, The Graduate School, Naresuan University, Maha Dhammaraja Building Zone A, Muang District, Phitsanulok Province 65000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ahstr@nu.ac.th
Website : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/ahstr/Home
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-7418, eISSN: 2539-553X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.32 No.1 (2024)