รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Community and Social Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Akharasit Bundongthae
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CSDJ
ISSN : 3027-7485
E-ISSN : 3027-7493
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Development, Chiang Mai Rajabhat University, Mae Rim Center 180 Moo 7, Chotana Road (Chiang Mai-Fang), Khi Lek Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province 50180
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / Research and Development Institute, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research_cmru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-8410, eISSN: 2651-2068
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2024)