รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Science and Engineering Connect
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sakamon Devahastin
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SECJ
ISSN :
E-ISSN : 3027-7914
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Science and Engineering Connect Journal, Research, Innovation and Partnerships Office, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 126 Pracha Uthit Road, Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@kmutt.ac.th
Website : https://journal.kmutt.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-278X, eISSN: 2697-5521
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.47 No.1 (2024)