รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
Journal Name : Journal of Educational Measurement Educational and Psychological Test Bureau
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEM EPTB
ISSN : 3027-6683
E-ISSN : 3027-639X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jem-eptb@g.swu.ac.th
Website : https://eptb.swu.ac.th/introjournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-3778, eISSN: 2730-3357
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.40 No.107 (2023)