รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Creative Architecture, Art and Design : ACAAD
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Poon Khwansuwan (ผศ. ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-8201
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang No.1 Chalongkrung alley, Ladkrabang Subdistrict, Ladkrabang District, Bangkok 10520
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aadjournal@kmitl.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-5134, eISSN: 2673-0456
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.37 No.1 (2024)