รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะ
Journal Name : Journal of Health Sciences and Wellness
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Jonathan Rante Carreon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3056-9028
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hathairat.hcu@gmail.com, academic.hcu@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-9343, eISSN: 2651-1398
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.28 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.28 No.1 (2024)