รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : FOYER: The Journal of Humanities, Social Sciences, and Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3056-9389
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ratchaneekorn.nan@mahidol.edu
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2630-0915
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2024)
  • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2024)