รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Suranaree Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Rattikorn Yimnirun, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Suranaree J. Sci. Technol.
ISSN : 0858-849X
E-ISSN : 2587-0009
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Suranaree Journal of Science and Technology OfficeSuranaree University of Technology111 University Avenue, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
เจ้าของ : Suranarree University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@g.sut.ac.th
Website : http://ird.sut.ac.th/e-journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :