รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 244
Total Publications : 880
Journal Name : Suranaree Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Rattikorn Yimnirun, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Suranaree J. Sci. Technol.
ISSN : 0858-849X
E-ISSN : 2587-0009
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Suranaree Journal of Science and Technology OfficeSuranaree University of Technology111 University Avenue, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
เจ้าของ : Suranarree University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@g.sut.ac.th
Website : http://ird.sut.ac.th/e-journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
12
16
21
8
4
5
4
0
0
0
Publication
31
32
41
37
49
43
42
48
0
0
Citation / Publication
0.39
0.5
0.51
0.22
0.08
0.12
0.1
0
0
0