รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 218
Total Publications : 370
Journal Name : Thai Forest Bulletin (Botany)
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Rachun Pooma
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TFB
ISSN : 0495-3843
E-ISSN : 2465-423X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร 10900
เจ้าของ : ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้ / Forest Herbarium (BKF)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : r.pooma@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
15
12
8
8
5
4
6
6
1
0
Publication
18
17
18
18
21
18
21
31
30
0
Citation / Publication
0.83
0.71
0.44
0.44
0.24
0.22
0.29
0.19
0.03
0