รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 408
Total Publications : 635
Journal Name : Thai Journal of Agricultural Science
ชื่อบรรณาธิการ : Irb Kheoruenromne
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J. Agric. Sci.
ISSN : 0049-3589
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editorial Office of the Thai Journal of Agricultural ScienceRoom 717, the 7th Floor, Vajiranusorn Building, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
เจ้าของ : The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : irbs@ku.ac.th, agrskk@ku.ac.th
Website : http://www.thaiagj.org/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
15
1
4
3
2
0
0
0
0
0
Publication
28
27
27
28
27
17
15
20
19
0
Citation / Publication
0.54
0.04
0.15
0.11
0.07
0
0
0
0
0