รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 46
Total Publications : 181
Journal Name : Thai Journal of Gastroenterology
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-2446
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Gastroenterological Association of Thailand Office, Division of Gastroenterology, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand
เจ้าของ : Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : info@thaigastro.com, duangporn@gmail.com
Website : http://www.thaigastro.com/books.php
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
3
1
2
0
0
0
0
0
0
Publication
10
23
21
21
17
17
0
0
0
0
Citation / Publication
0.4
0.13
0.05
0.1
0
0
0
0
0
0