รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of Gastroenterology
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-2446
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Gastroenterological Association of Thailand Office, Division of Gastroenterology, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand
เจ้าของ : Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : info@thaigastro.com, duangporn@gmail.com
Website : http://www.thaigastro.com/books.php
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป