รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 133
Total Publications : 399
Journal Name : Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Vorapong Phupong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJOG
ISSN : 0857-6084
E-ISSN : 2673-0871
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists, 8th Floor, The Royal Golden Jubilee Bldg., 2, Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Bangkok 10310, Thailand
เจ้าของ : The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : vorapong.p@chula.ac.th, gaily72@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjog
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
15
14
11
2
4
3
2
1
0
0
Publication
24
28
32
40
37
32
27
32
0
0
Citation / Publication
0.63
0.5
0.34
0.05
0.11
0.09
0.07
0.03
0
0