รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Vorapong Phupong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJOG
ISSN : 0857-6084
E-ISSN : 2673-0871
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists, 8th Floor, The Royal Golden Jubilee Bldg., 2, Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Bangkok 10310, Thailand
เจ้าของ : The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : vorapong.p@chula.ac.th, gaily72@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjog
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :