รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 402
Total Publications : 1010
Journal Name : Asian Biomedicine
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Chitr Sitthi-amorn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Asian Biomed (Res Rev News)
ISSN : 1905-7415
E-ISSN : 1875-855X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1873, Rama 4, Bangkok 10330 Thailand
เจ้าของ : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : abmjournal@chula.ac.th
Website : http://www.asianbiomed.org
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
44
33
16
25
15
0
20
0
2
0
Publication
114
121
105
100
89
67
43
10
16
0
Citation / Publication
0.39
0.27
0.15
0.25
0.17
0
0.47
0
0.13
0