รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thammasat International Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-4074
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Office of Research Administration, Office of The Rector Building, Thammasat University, 99 Phaholyothin Road, Khlong Luang, Pathum Thani 12121
เจ้าของ : Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sciencetechnologyasia@gmail.com
Website : http://www.tijsat.tu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2586-9000, eISSN: 2586-9027