รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 125
Total Publications : 480
Journal Name : Thammasat International Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-4074
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Office of Research Administration, Office of The Rector Building, Thammasat University, 99 Phaholyothin Road, Khlong Luang, Pathum Thani 12121, Thailand
เจ้าของ : Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sciencetechnologyasia@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2586-9000, E-ISSN : 2586-9027, Science & Technology Asia (Vol.22 No.1 2017 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
23
22
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.09
0.14
0
0
0
0
0
0
0
0