รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Bangkok Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.จิโรจน์ สุชาโต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BKKMEDJ
ISSN : 2228-9674
E-ISSN : 2287-0237
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : Bangkok Dusit Medical Service, Plc
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : atitaya.sa@bdms.co.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :