รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 28
Total Publications : 287
Journal Name : The Bangkok Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.จิโรจน์ สุชาโต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BKKMEDJ
ISSN : 2228-9674
E-ISSN : 2287-0237
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : Bangkok Dusit Medical Service, Plc
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : atitaya.sa@bdms.co.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
2
4
7
6
4
0
1
0
0
Publication
34
35
38
37
34
30
36
35
8
0
Citation / Publication
0.12
0.06
0.11
0.19
0.18
0.13
0
0.03
0
0