รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Clinical Academia
ชื่อบรรณาธิการ : Thammasorn Jeeraaumponwat, M.D., Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TCA
ISSN : 2465-4027
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลขอนแก่น (สำนักงานขอนแก่นเวชสาร) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : โรงพยาบาลขอนแก่น / Khon Kaen Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : t.piriyasupong@gmail.com, theclinicalacademia@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/theclinicalacademia/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-7501, ขอนแก่นเวชสาร | Khon Kaen Medical Journal