รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 65
Total Publications : 64
Journal Name : The Clinical Academia
ชื่อบรรณาธิการ : Thammasorn Jeeraaumponwat, M.D., Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TCA
ISSN : 2465-4027
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลขอนแก่น (สำนักงานขอนแก่นเวชสาร) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : โรงพยาบาลขอนแก่น / Khon Kaen Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : t.piriyasupong@gmail.com, theclinicalacademia@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/theclinicalacademia/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-7501, ขอนแก่นเวชสาร | Khon Kaen Medical Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
4
0
0
1
1
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
18
23
23
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.06
0
0
0
0