รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Clinical Academia
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Thammasorn Jeeraaumponwat, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TCA
ISSN : 2465-4027
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลขอนแก่น (สำนักงานขอนแก่นเวชสาร) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : โรงพยาบาลขอนแก่น / Khon Kaen Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : t.piriyasupong@gmail.com, theclinicalacademia@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/theclinicalacademia
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-7501
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.3 (2015)