รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Journal : Journal of the Faculty of Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จิราธร ชาติศิริ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-7831
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editor, The Journal: Journal of the faculty of Arts,Faculty of Arts, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom 73170, Thailand
เจ้าของ : Faculty of Arts, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arjournal@mahidol.ac.th
Website : http://www.ar.mahidol.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :