รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 11
Total Publications : 102
Journal Name : The Journal : Journal of the Faculty of Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จิราธร ชาติศิริ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-7831
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editor, The Journal: Journal of the faculty of Arts,Faculty of Arts, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom 73170, Thailand
เจ้าของ : Faculty of Arts, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arjournal@mahidol.ac.th
Website : http://www.ar.mahidol.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
6
13
8
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.31
0
0
0
0
0
0
0
0