รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Journal of Risk Management and Insurance
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Suwanna Kitseree
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRMI
ISSN : 0859-3604
E-ISSN : 2773-9260
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Insurance, Martin de Tours School of Management and Economics Assumption University, Bangna Trad Rd, Km 26, Bang Sao Tong, Samut Prakan 10540, Thailand
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jrmi@msme.au.edu; madamcik@msme.au.edu; suwannakts@au.edu; suwanna_kitseree@yahoo.com, maths38@gmail.com
Website : https://jrmi.au.edu/index.php/jrmi/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :