รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 36
Total Publications : 72
Journal Name : The Journal of Risk Management and Insurance
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Martin Adamcik
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRMI
ISSN : 0859-3604
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : nopphontng@au.edu
Website : https://www.jrmi.au.edu/index.php/jrmi/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
6
8
7
6
6
5
5
10
5
0
Citation / Publication
1.17
0.13
0.14
0
0
0
0
0
0
0