รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Journal of Risk Management and Insurance
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Martin Adamcik
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRMI
ISSN : 0859-3604
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : suwanna_kitseree@yahoo.com, maths38@gmail.com
Website : https://www.jrmi.au.edu/index.php/jrmi/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :