รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 661
Total Publications : 378
Journal Name : The Natural History Bulletin of the Siam Society
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Prachya Musikasinthorn, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0080-9472
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : The Siam Society
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ffispcm@ku.ac.th
Website : https://thesiamsociety.org/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
0
2
0
3
1
1
0
0
0
Publication
5
7
11
5
8
5
8
13
5
0
Citation / Publication
1.8
0
0.18
0
0.38
0.2
0.13
0
0
0