รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The New English Teacher
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Rusma Kalra (ดร.รุศมา กาลารา)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NET
ISSN : 1905-7725
E-ISSN : 2985-0959
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute for English Language Education (IELE), Assumption University, Hua Mak Campus, 592 Ram Khamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak Campus, Bangkok 10240
เจ้าของ : Assumption University, Institute for English Language Education (IELE)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rusmaklr@au.edu, weerayadns@au.edu, editorNET@au.edu, arisarangm@au.edu, fff_adisorn@hotmail.com, tarahtng@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/newEnglishTeacher
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :