รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 21
Total Publications : 185
Journal Name : The New English Teacher
ชื่อบรรณาธิการ : Rusma Kalra
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NET
ISSN : 1905-7725
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute for English Language Education (IELE), Assumption University, Hua Mak Campus, 592 Ram Khamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak Campus, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University, Institute for English Language Education (IELE)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rusmaklr@au.edu,weerayadns@au.edu,editorNET@au.edu,arisarangm@au.edu, fff_adisorn@hotmail.com, tarahtng@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/newEnglishTeacher
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
4
1
2
2
2
3
3
1
0
0
Publication
14
17
18
15
14
18
14
13
14
0
Citation / Publication
0.29
0.06
0.11
0.13
0.14
0.17
0.21
0.08
0
0