รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : Suvanee Supavej
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-1562
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Vimolpatana Indradat (Administrator)The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network, TROPMED Central Office 420/6 Ratchawithi Road Bangkok 10400, Thailand
เจ้าของ : The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : tmseameo@mahidol.ac.th
Website : https://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :