รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 2734
Total Publications : 3967
Journal Name : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : Suvanee Supavej
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-1562
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Vimolpatana Indradat (Administrator)The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network, TROPMED Central Office 420/6 Ratchawithi Road Bangkok 10400, Thailand
เจ้าของ : The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : tmseameo@mahidol.ac.th
Website : https://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
96
64
85
53
25
13
5
0
0
0
Publication
175
127
167
123
140
198
119
0
0
0
Citation / Publication
0.55
0.5
0.51
0.43
0.18
0.07
0.04
0
0
0