รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-151X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013
  • Name Changed to: King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology, ISSN : 2465-4531, E-ISSN : 2465-4574 (Index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018)
  • Currently known as: Applied Science and Engineering Progress, ISSN : 2672-9156, E-ISSN : 2673-0421 (Index : Vol.12 No.1 2019 - present)