รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Thailand Natural History Museum Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-770X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : polyrhachis@yahoo.com
Website : https://journal.nsm.or.th/en/new-thnhm
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :