รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 10
Total Publications : 118
Journal Name : Thoughts
ชื่อบรรณาธิการ : Raksangob Wijitsopon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thoughts
ISSN : 1513-1025
E-ISSN : 2586-906X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chulathoughts@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/thoughts
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
8
7
7
8
7
10
12
9
0
0
Citation / Publication
0.75
0
0
0.13
0
0
0
0
0
0