รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : UTCC International Journal of Business and Economics
ชื่อบรรณาธิการ : Akachai Apisakkul, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UTCC IJBE
ISSN : 1906-5582
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400
เจ้าของ : University of the Thai Chamber of Commerce
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ijbejournals@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ijbejournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :