รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 6
Total Publications : 200
Journal Name : UTCC International Journal of Business and Economics
ชื่อบรรณาธิการ : Akachai Apisakkul, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UTCC IJBE
ISSN : 1906-5582
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400
เจ้าของ : University of the Thai Chamber of Commerce
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ijbejournals@gmail.com
Website : http://www.ijbejournal.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
Publication
20
20
20
20
20
20
20
30
20
0
Citation / Publication
0
0
0
0.05
0.15
0
0
0.07
0
0