รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Veterinary Integrative Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Korakot Nganvongpanit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Vet Integr Sci
ISSN :
E-ISSN : 2629-9968
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Veterinary Medicine, ChiangMai Universitity
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmuvetj@gmail.com
Website : http://www.vet.cmu.ac.th/cmvj/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Veterinary
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1685-9502, E-ISSN : 2465-4604, เชียงใหม่สัตวแพทยสาร | Chiang Mai Veterinary Journal