รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 31
Journal Name : Veterinary Integrative Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Korakot Nganvongpanit
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Vet Integr Sci
ISSN :
E-ISSN : 2629-9968
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Veterinary Medicine, ChiangMai Universitity
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmuvetj@gmail.com
Website : http://www.vet.cmu.ac.th/cmvj/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Veterinary
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1685-9502, E-ISSN : 2465-4604, เชียงใหม่สัตวแพทยสาร | Chiang Mai Veterinary Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
27
4
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.04
0.25
0