รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 205
Total Publications : 710
Journal Name : Walailak Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Chitnarong Sirisathitkul, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Walailak J. Sci. & Tech.
ISSN : 1686-3933
E-ISSN : 2228-835X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University Thasala, Nakhon Si Thammarat (80160), Thailand
เจ้าของ : Institute of Research and Devolpment, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : journal.wu@gmail.com; sikosin@wu.ac.th
Website : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
16
19
14
19
9
1
3
1
0
Publication
18
50
60
95
97
88
85
74
6
0
Citation / Publication
0.94
0.32
0.32
0.15
0.2
0.1
0.01
0.04
0.17
0