รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Walailak Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Phongpichit Channuie
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Walailak J. Sci. & Tech.
ISSN : 1686-3933
E-ISSN : 2228-835X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University Thasala, Nakhon Si Thammarat (80160), Thailand
เจ้าของ : Institute of Research and Devolpment, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 24
Email : journal.wu@gmail.com; sikosin@wu.ac.th
Website : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2774-0226, Trends in Sciences