รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 194
Total Publications : 1031
Journal Name : Walailak Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Phongpichit Channuie
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Walailak J. Sci. & Tech.
ISSN : 1686-3933
E-ISSN : 2228-835X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University Thasala, Nakhon Si Thammarat (80160), Thailand
เจ้าของ : Institute of Research and Devolpment, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 24
Email : journal.wu@gmail.com; sikosin@wu.ac.th
Website : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
14
22
12
19
12
6
6
7
2
2
Publication
50
60
95
97
88
85
74
90
127
110
Citation / Publication
0.28
0.37
0.13
0.2
0.14
0.07
0.08
0.08
0.02
0.02