รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : กระแสวัฒนธรรม
Total Citations : 19
Total Publications : 254
Journal Name : Cultural Approach
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวณิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 1513-4458
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Liberal Arts, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cultural.su@gmail.com
Website : http://ca.siam.edu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
2
2
1
1
2
0
0
0
Publication
13
11
12
13
14
16
16
17
18
0
Citation / Publication
0
0
0.17
0.15
0.07
0.06
0.13
0
0
0