รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Journal of Energy and Environment
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-4121
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 91 Prachautis Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140
เจ้าของ : The Joint Graduate School of Energy and Environment
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : http://www.asian-energy-journal.info/index.asp
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์