รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : กระแสอาคเนย์
Total Citations : 21
Total Publications : 97
Journal Name : Southeast current
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-1352
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ 205 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : csasram@yahoo.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
17
30
12
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.12
0.03
0
0
0
0
0
0
0
0