รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ครุศาสตร์สาร
Total Citations : 55
Total Publications : 335
Journal Name : Journal of Educational Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JES
ISSN : 1906-117X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edujournal@bsru.ac.th
Website : http://edujournal.bsru.ac.th/pages/main
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
3
4
6
5
13
7
4
0
0
Publication
14
33
32
28
28
32
32
36
36
0
Citation / Publication
0.29
0.09
0.13
0.21
0.18
0.41
0.22
0.11
0
0