รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จักษุเวชสาร
Total Citations : 225
Total Publications : 207
Journal Name : The Thai Journal of Ophthalmology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Ophthalmol
ISSN : 0857-5118
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : admin@rcopt.org
Website : http://www.rcopt.org/index.php?r=arart010/list&id=10
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
15
12
12
6
12
12
5
4
0
0
Citation / Publication
0.33
0.08
0.08
0
0
0
0
0
0
0