รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุลนิติ
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : นายทศพร แย้มวงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-3720
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ 13 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. 10800
เจ้าของ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email :
Website : http://web.senate.go.th/lawdatacenter/modules.php?name=News&new_topic=8
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :