รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุลนิติ
Total Citations : 71
Total Publications : 707
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : นายทศพร แย้มวงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-3720
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ 13 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. 10800
เจ้าของ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email :
Website : http://web.senate.go.th/lawdatacenter/modules.php?name=News&new_topic=8
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
13
5
10
4
1
0
0
0
0
0
Publication
54
70
66
66
62
29
7
4
0
0
Citation / Publication
0.24
0.07
0.15
0.06
0.02
0
0
0
0
0