รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
Total Citations : 18
Total Publications : 116
Journal Name : Thammasat University Archives Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-1692
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดเดิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : tuarchives@yahoo.com
Website : http://archives.library.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Publication
8
12
6
7
0
11
5
7
7
0
Citation / Publication
0
0.17
0.33
0.14
0
0
0
0
0
0