รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 89
Journal Name : Asian Journal of Literature, Culture and Society
ชื่อบรรณาธิการ : Stephen Conlon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AsianJournal
ISSN : 1905-856X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Asian Cultural Studies Association (ACSA), Assumption University, Ramkhamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University, Graduate School of English
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nussaradng@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AsianJournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Vol. 1 No.1 (2007) - Vol. 8 No.2 (2014)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
14
9
19
12
0
0
0
0
4
0
Citation / Publication
0
0
0
0.08
0
0
0
0
0
0