รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ดุลพาห
Total Citations : 83
Total Publications : 437
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-0558
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website : https://jla.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/1605
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
3
4
9
1
2
1
0
0
0
0
Publication
24
30
34
29
30
41
12
0
0
0
Citation / Publication
0.13
0.13
0.26
0.03
0.07
0.02
0
0
0
0