รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ทีทัศน์วัฒนธรรม
Total Citations : 0
Total Publications : 80
Journal Name : Journal of Thithat Watthanatham
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTW
ISSN : 1513-7376
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : runglukbsru@gmail.com
Website : http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
10
10
20
20
20
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0