รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสาร
Total Citations : 461
Total Publications : 792
Journal Name : Thammasat Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : ธวส
Abbreviation Name: TMJ
ISSN : 1513-5241
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 5
Email : tmj.journal@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tmj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
55
41
61
41
40
20
15
6
4
3
Publication
76
71
54
54
64
73
56
61
18
0
Citation / Publication
0.72
0.58
1.13
0.76
0.63
0.27
0.27
0.1
0.22
0