รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสาร
Total Citations : 173
Total Publications : 880
Journal Name : Thammasat Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : ธวส
Abbreviation Name: TMJ
ISSN : 1513-5241
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tmj.journal@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :
 • กำหนดออก 4 ฉบับและฉบับพิเศษ 1 ฉบับ
 • เปลี่ยน ISSN, ชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2730-3578, Asian Medical Journal and Alternative Medical ตั้งแต่ Vol.21 No.1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  17
  18
  21
  15
  14
  5
  8
  1
  0
  0
  Publication
  54
  54
  64
  73
  56
  61
  78
  28
  0
  0
  Citation / Publication
  0.31
  0.33
  0.33
  0.21
  0.25
  0.08
  0.1
  0.04
  0
  0