รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสาร
Journal Name : Thammasat Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : ธวส
Abbreviation Name: TMJ
ISSN : 1513-5241
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tmj.journal@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :
  • กำหนดออก 4 ฉบับและฉบับพิเศษ 1 ฉบับ
  • เปลี่ยน ISSN, ชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2730-3578, Asian Medical Journal and Alternative Medical ตั้งแต่ Vol.21 No.1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป