รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
Total Citations : 68
Total Publications : 559
Journal Name : Journal of Communication Arts Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 0858-6160
E-ISSN : 2408-2023
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 52/347 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / College of Communication Arts, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : prysawangwongg@gmail.com , chch_ch@hotmail.com
Website : http://jca.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
4
3
11
8
3
0
0
0
0
Publication
23
26
39
36
48
66
53
64
68
0
Citation / Publication
0.17
0.15
0.08
0.31
0.17
0.05
0
0
0
0