รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : บทบัณฑิตย์
Journal Name : BOT BUNDIT
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร : บทบัณฑิตย์
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2992
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เจ้าของ : เนติบัณฑิตยสภา
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : publication@thethaibar.or.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/botbundit
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :