รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : บทบัณฑิตย์
Total Citations : 52
Total Publications : 584
Journal Name : BOT BUNDIT
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร : บทบัณฑิตย์
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2992
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เจ้าของ : เนติบัณฑิตยสภา
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : publication@thethaibar.or.th
Website : http://www.thethaibar.org/botbundit/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
11
3
2
0
0
0
0
0
0
0
Publication
43
42
45
43
38
20
33
36
33
0
Citation / Publication
0.26
0.07
0.04
0
0
0
0
0
0
0