รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ปณิธาน
Total Citations : 1
Total Publications : 55
Journal Name : Panidhana : Journal of Philosophy and Religion
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PJPR
ISSN : 1905-6788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / Faculty of Humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piyaboot@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/panidhana
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
12
15
18
10
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0