รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พยาบาลสาร
Total Citations : 2339
Total Publications : 1076
Journal Name : Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ชื่อย่อของวารสาร : พยบ.สาร
Abbreviation Name: Nursing J
ISSN : 0125-5118
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Nursing, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 5
Email : warisa.wi@cmu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
231
314
195
279
92
85
51
28
14
0
Publication
64
80
71
113
68
69
63
80
0
0
Citation / Publication
3.61
3.93
2.75
2.47
1.35
1.23
0.81
0.35
0
0