รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1006
Total Publications : 996
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Kiat Ruxrungtham, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASIAN PAC J ALLERGY IMMUNOL
ISSN : 0125-877X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Division of Allergy and Clinical ImmunologyDepartment of MedicineFaculty of MedicineChulalongkorn University1873 Rama 4 road Bangkok 10330Thailand
เจ้าของ : The Allergy, Asthma, and Immunology Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : apjaimanagingeditor@gmail.com
Website : http://apjai-journal.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Immunology and Microbiology / Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
30
22
15
33
11
2
0
0
3
0
Publication
47
47
46
45
45
38
38
12
0
0
Citation / Publication
0.64
0.47
0.33
0.73
0.24
0.05
0
0
0
0