รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พุทธชินราชเวชสาร
Total Citations : 435
Total Publications : 588
Journal Name : Buddhachinaraj Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นิธิพัฒน์ บุษบารติ
ชื่อย่อของวารสาร : พุทธชินราชเวชสาร
Abbreviation Name: Buddhachinaraj Med J
ISSN : 0125-7560
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้องสมุดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก / Buddhachinaraj Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : eccoiris@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BMJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
26
23
13
7
4
0
0
0
0
Publication
36
40
31
42
36
40
39
35
0
0
Citation / Publication
0.56
0.65
0.74
0.31
0.19
0.1
0
0
0
0