รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Total Citations : 162
Total Publications : 448
Journal Name : Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUSO
ISSN : 0125-5061
E-ISSN : 2697-5688
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jratta@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
17
23
15
10
8
9
1
2
0
0
Publication
25
28
25
28
26
35
36
18
0
0
Citation / Publication
0.68
0.82
0.6
0.36
0.31
0.26
0.03
0.11
0
0