รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
Total Citations : 1
Total Publications : 79
Journal Name : Humanities and Social Sciences Review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
Abbreviation Name: Humanities and Social Sciences Review
ISSN : 2350-9392
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : am_sikan@hotmail.com ,hmjournal.lpru@gmail.com
Website : http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/husocreview
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Publication
0
0
10
10
10
10
12
7
20
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0