รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
Journal Name : Humanities and Social Sciences Review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
Abbreviation Name: Humanities and Social Sciences Review
ISSN : 2350-9392
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : am_sikan@hotmail.com ,hmjournal.lpru@gmail.com
Website : http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/husocreview
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :